Det er er en forudsætning for at kunne få en lejlighed på Svendborg Friplejehjem (ligesom på plejehjem i øvrigt), at man er visiteret til en plejebolig af ens bopælskommune (den kommune hvor man bor). 

Et ønske om at blive visiteret til Svendborg Friplejehjem skal derfor rettes til ens bopælskommune. 
Hvis bopælskommunen visiterer dig til en plejebolig, og du ønsker Svendborg Friplejehjem som fremtidig bolig, skal bopælskommunen sende visitationspapirer og refusionstilsagn til mailadressen: svendborg@sikker.diakon.dk  

Har du spørgsmål om bolig m.m. på Svendborg Friplejehjem, er du altid velkommen til at kontakte forstander Sten Dokkedahl, Danske Diakonhjem: stdo@diakon.dk eller 2162 4710. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.