Frivillige på Svendborg Friplejehjem

I Danske Diakonhjem har vi en god tradition for at åbne dørene for lokale frivillige.

Frivillige kommer med tid, initiativ og lyst til en snak, kontakt og fællesskab – og bidrager med kvaliteter, vi ikke kan undvære, fordi de netop er frivillige.

Det betyder at vi på Svendborg Friplejehjem vil byde vores frivillige hjerteligt velkommen, og sørge for at de altid føler sig mødt og tilknyttet – altså som en vigtig og stor del af hverdagen på plejehjemmet.

Som frivillig på Svendborg Friplejehjem, vil du blive en del af huset. Der er altid kaffe på kanden og man er velkommen til at spise med og være en del af fællesskabet omkring det gode måltid – dette naturligvis på husets regning. 

 

Se vores frivillighedspolitik 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.