Et folkekirkeligt værdigrundlag

Nøglen i vores tilgang til pleje og omsorg er MØDET MED BEBOEREN.

Vi arbejder ud fra et folkekirkeligt værdigrundlag. Det afspejler sig i stort og småt i vores måde at tænke og løse opgaver på, lige fra måden vi designer en plejebolig, uddannelse af forstandere, personale og måden vi møder hinanden i hverdagen. Helt særligt vil vi gerne kendes på måden, vi ser og møder beboeren, hvor vi gør os umage for at skabe ET HJEM. Et hjem hvor mennesket er i centrum, og hvor der er gode rammer for livskvalitet og fællesskab, hensyn og respekt  - også for beboere, der ikke længere kan så meget selv.

Dette billede hænger på Asaa Friplejehjem, som også hører under Danske Diakonhjem


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.